Tải game đánh Liêng online - Tải về Mới nhất

 Đại học Phú Xuân ký cam kết đảm bảo việc làm với Sinh viên

Đại học Phú Xuân ký cam kết đảm bảo việc làm với Sinh viên

Ngày 15 tháng 1 năm 2020, trường ĐH Phú Xuân phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức “Lễ ký cam kết Tải game đánh Liêng online và đảm bảo việc làm” với gần 200 sinh…

 Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Đại học Phú Xuân và Học viện STEi

Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Đại học Phú Xuân và Học viện STEi

Sáng 17.06.2019 Tại phòng Learning Office, Tải game đánh Liêng online đã diễn ra buổi lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Tải game đánh Liêng online và Học viện STEi, Singapore Tham gia buổi ký kết,…